Xin chào! Bạn có thể Đăng nhập hoặc Đăng kí.
  • upload/web/50/509710/slide/2014/11/26/06/26/141700117972.jpg
  • upload/web/50/509710/slide/2014/11/24/02/39/141681477122.jpg
  • upload/web/50/509710/slide/2014/11/24/03/17/141681707042.jpg
  • upload/web/50/509710/slide/2014/11/24/03/44/141681868661.jpg
Trụ sở chính:

- Doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TRƯƠNG HOÀNG

- Điện thoại: 0938.076.366-0909.274.744-0909.623.564-0909298.382

- Email: truonghoang01@gmail.com

- Website: http://www.banghemanon.net

- Thời gian làm việc: 8g-17g

(Xem trên bản đồ)